[MV] Super Junior – Miinah(Bonamana)

แถมเนื้อเพลง

딴따란딴, 딴따란딴, 딴따란딴, 따다따라빠
ตัน ตา รัน ตัน ,ตัน ตา รัน ตา ,ตัน ตา รัน ตา ,ตัน ดา ตา รา ปา
딴따란딴, 딴따란딴, 딴따란딴, 따다따라빠
ตัน ตา รัน ตัน ,ตัน ตา รัน ตัน ,ตัน ตา รัน ตัน ,ตา ดา ตา รา ปา

[ชีวอน]
넌알까말까 알까말까 너무 예쁜 미인아
นอน อัล กา มัล กา อัล กา มัล กา นอ มู เย ปึน มี อิน นา
คุยกับเธอรู้จักเธอ เธอช่างมีเส่นห์

날 미쳤다고 말해도 난 니가 좋다 미인아
นัล มี ชยอด ดา โก มัล เอ โด นัน นี กา โช ทา มี อิน นา
บอกได้ว่าฉันแทบจะบ้าก็ได้ เพราะชอบเธอ

[ฮีชอล]
누가 전해줘 My baby, to my baby 내가 여기 있다고 말야.
นู กา ชอน เฮ จวอ My bayby , to my baby เน กา ยอ กี อิด ดา โก มา ลยา
ใครจะบอกเธอได้ ที่รัก, ถึง เธอ ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้ว

기다린다 말야 (Baby, you turn it up now)
คึ ดา ริน ดา มา ลยา (Baby, you turn it up now)
ฉันรอเธออยู่นะ (Baby, you turn it up now)

[คยูฮยอน]
넌, 가타부타, 가타부타 말 좀 해라 미인아
นอน คี ทา บู ทา คา ทา บู ทา มัล ชม เฮ รา มี อิน นา
เธอพูดมาเลย ว่าใช่หรือไม่ใช่ ใช่หรือไม่ใช่

니 마음을 가졌다면 그냥 나는 삶의 Winner
นี มา อือ มึล คา จยอด ดา มยอน คือ นยัง นา นึน ซา รอม Winner
ถ้าเอาหัวใจของฉันไปแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของชีวิตฉันแล้ว

[อึนฮยอก]
이 세상의 이치란, 이치란, 용기 있는 자를 따라 나 같은 놈 말야.
อี เซ ซา เง อี ชี รัน อี ชี รัน ยง กี อิด นึน ชา รึล ตา รา นา คัท ทึน นม มา ลยา
ในโลกของสิ่งที่เรียกว่าเหตุผล เหตุผล ผู้ชายอย่างผมก็เป็นคนมีความกล้าเหมือนกันนะ

[รยออุค]
옛말에 Say, 열 번 찍으면 넘어간다. 으쓱, 으쓱, 으쓱
เยน มา เล Say, ยอล บอน จี กือ มยอน นอ มอ กัน ดา . อือ ซึก อือ ซึก อือ ซึก
คำพูดเก่าๆ ที่บอกว่า ถ้าถ่ายรูปไปสิบครั้งมันจะจบ น่ากลัว น่ากลัว น่ากลัว

[ซองมิน]
그녀는 강적. 끄떡없다. 삐쭉, 삐쭉, 삐쭉
คือ นยอ นึน คัง จอก . กือ ตอ กอบ ดา . ปาจุก ปา จุก ปาจุก
ผู้หญิงคือศัตรูที่อันตราย ไม่สน หึ หึ หึ

[ลีทึก]
난 어떡할까 어떡할까 그녀만이 내 관심인 걸, 걸, 걸.
นัน ออ ตอ คัล กา ออ ตอ คัล กา คือ นยอ มา นี เน ควาน ชี มิน กอล กอล กอล
ฉันจะทำอย่างไร ทำอย่างไรดี เธอคนนั้นเท่านั้นที่ฉันสนใจ

*Bounce to you, Bounce to you
내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.
เน คา ซือ มึน นอล ฮยาง เฮ ชับ ฮิล ซู โด ออบ ซึล มัน คึม ตวี โก อิด นึน กอล
*Bounce to you, Bounce to you หัวใจของฉันหันไปทางเธอ ยิ่งอยากจะคว้าเธอมาเท่าไหร่ยิ่งเหมือนห่างออกไปเท่านั้น

Break it Down to you, Down to you
내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)
เน คา ซือ มี นอ นอล คัด จี มด ทัน ดา มยอน มอม ชุล คอ รัน ดา (นัล พา รา บวา รา)
Break it Down to you, Down to you หัวใจของฉัน เธอ ถ้าฉันไม่สามารถเอาเธอมาได้ จะไม่มีทางหยุด (มองมาที่ฉัน)

**볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자.
พุล กา มัล กา ,พุลกา มัล กา , พุล กา มัล กา นา คัท ทึน นัม จา
มองมา พูดมา มองมา พูดมา มองมา พูดมา ฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง

본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도
พน เช มัน เช , พน เช มัน เช , พน เช มัน เช โท ลา ซอ บวา โด
ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย หันมาและมองดู

보고 봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다.
โพ โก บวา โด , โพ โก บวา โด , โพ โก บวา โด นา พา เก ออบ ดา
ลองมองดู ลองมองดู ลองมองดู มีแต่ฉัน

보나마나, 보나마나, 보나마나
โพ นา มา นา , โพ นา มา นา , โพ นา มา นา
(Baby, you turn it up now)
อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน ว่ามีแต่ฉัน
(Baby, you turn it up now)

[ทงเฮ]
뭘 살까, 살까, 살까, 살까 너를 위한 선물.
มวอล ซัล กา ,ซัล กา ,ซัล กา ,ซัล กา นอ รึล วี ฮัน ซอน มุล
จะซื้ออะไรดี ซื้ออะไร ซื้ออะไร เพื่อให้เธอเป็นของขวัญ

오, 미치겠다. 생각만 해도 좋아할 니 모습.
โอ , มี ชี เกด ดา . แซง กัก มัน เฮ โด โช อา ฮัล นี โม ซึม.
โอ จะบ้าแล้ว ได้แต่คิดถึงภาพเธอ

[คยูฮยอน] Listen girl! [อึนฮยอก] 좋아해.
Listen girl! โช อา เฮ
Listen girl! ฉันชอบเธอ

[คยูฮยอน] Baby girl! [อึนฮยอก] 사랑해.
Baby girl! ซา รัง เฮ
Baby girl! ฉันรักเธอ

[คยูฮยอน]
나만이 너를 위한 남자.
นา มา นี นอ รึล วี ฮัน นัม จา
ฉันเท่านั้น คนคนนี้เพื่อเธอ

[เยซอง]
들어줘 봐 너를 향한 고백.
ทือ รอ จวอ พวา นอ รึล ฮยาง ฮัน โค แบก
ลองเข้ามามีสิ่งที่จะสารภาพเธอ

[รยออุค]
내 맘의 say, 애만 태우지 말고 제발 끄덕, 끄덕, 끄덕.
เน มา เม say , เอ มัน แท อู จี มัล โก เช บัล กือ ดอก , กือ ดอก , กือ ดอก
หัวใจของฉันพูดว่า อย่าพูดว่าห่วงกัน ขอร้องล่ะ (อาการผงกศีรษะ)

[ซองมิน]
이 노력 정도면 나라도 구해 기특, 기특, 기특
อี โน รยอก ชอง โด มยอน นา รา โด คุเฮ คึทึก คึทึก คึทึก
ถ้าความพยายามนี้ถูกต้อง โลกก็ต้องการมัน เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม

[รยออุค]
난 어떡하라고, 어떡하라고 그녀만이 내 전부인 걸, 걸, 걸
นัน ออ ตอ คา รา โก ออ ตอ คา รา โก คือ นยอ มา นี เน ชอน บู อิน กอล กอล กอล
ฉันควรทำอย่างไร ทำย่างไรดี เธอเท่านั้นคือทั้งหมดของฉัน

*Bounce to you, Bounce to you
내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.
เน คา ซือ มึน นอล ฮยาง เฮ ชับ ฮิล ซู โด ออบ ซึล มัน คึม ตวี โก อิด นึน กอล
*Bounce to you, Bounce to you หัวใจของฉันหันไปทางเธอ ยิ่งอยากจะคว้าเธอมาเท่าไหร่ยิ่งเหมือนห่างออกไปเท่านั้น

Break it Down to you, Down to you
내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)
เน คา ซือ มี นอ นอล คัด จี มด ทัน ดา มยอน มอม ชุล คอ รัน ดา (นัล พา รา บวา รา)
Break it Down to you, Down to you หัวใจของฉัน เธอ ถ้าฉันไม่สามารถเอาเธอมาได้ จะไม่มีทางหยุด (มองมาที่ฉัน)

**볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자.
พุล กา มัล กา , พุล กา มัล กา , พุล กา มัล กา นา คา ทึน นัม จา
**มองมา พูดมา มองมา พูดมา มองมา พูดมา ฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง

본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도
พน เช มัน เช , พน เช มัน เช , พน เช มัน เช โท ลา ซอ บวา โด
ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย หันมาและมองดู

보고 봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다.
โพ โก บวา โด , โพ โก บวา โด , โพ โก บวา โด นา พา เก ออบ ดา
ลอง มองดู ลองมองดู ลองมองดู มีแต่ฉัน

보나마나, 보나마나, 보나마나
โพ นา มา นา , โพ นา มา นา , โพ นา มา นา
(Baby, you turn it up now)
อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน ว่ามีแต่ฉัน
(Baby, you turn it up now)

[เยซอง]
난 드뎌 미칠거야.
นัน ทือ ดยอ มี ชิล กอ ยา
ในที่สุดฉันก็จะเป็นบ้า

폭발해 버릴 거야.
พก พัล เฮ พอ ริล กอ ยา
มันจะระเบิดอยู่แล้ว

더 못 참겠어 그녀만의 밀고 당기기.
ทอ มด ชัม เก ซอ คือ นยอ มา เน มิล โก ทัง กี กี
มันทนไม่ไหวแล้วนะ เธอทั้งผลักไสและดันฉันออก

[อึนฮยอก]
오 진짜 미칠거야.
โอ ชิน จา มี ชิล กอ ยา
โอ้ จะเป็นบ้าจริงๆ

누가 좀 말려봐 봐.
นู กา ชม มัล รยอ บวา บวา
ใครก็ได้หยุดมันที

이렇게 힘들 거란 걸 누가 말했어야지.
อี รอ เค ฮิม ดึล คอ รัน กอล นู กา มัล เฮ ซอ ยา จี
อย่างนี้มันเหนื่อยนะ ใครสักคนต้องพูดแล้วละ

[รยออุค]
(It’s) True, true 내 감정은 갈 곳이 없어.
(It’s) True, true เน คัม จอง งึน คัล โก ชี ออบ ซอ
(It’s) True, true ความรู้สึกของฉันมันไม่มีที่ไป

네게 맞춰 버린걸 넌 잘 알잖니
เน เก มัด ชวอ พอ ริน กอล นอน ชัง อัล จัน นา
ฉันไม่อยากทิ้งมันไปเธอก็รู้

[คยูฮยอน]
How to keep loving you?
내가 진짜 네게 잘할게 이대로 날 썩혀 두지마
เน กา ชิน จา เน เก ชัล ฮัล เก อี เด โร นัล ซอ คยอ ทู จี มา
How to keep loving you? ฉันตั้งใจทำดีกับเธอนะ อย่าจากไปเลยนะ

[ซองมิน]
기다린다. 미인아!
คี ดา ริน ดา . มี อิน นา!
รอเธอนะ คนสวย!

[ชินดง]
Hope you’ll step to me, step to me.

[ซองมิน]
사랑한다. 미인아!
ซา รัง ฮัน ดา . มี อิน นา!
รักนะ คนสวย!

[ชินดง]
Bring it, sign to me, sign to me.

하하하하 하하하하하 그녀가 이미 날 바라볼 준비가 돼 있었나 봐
ฮาฮาฮาฮา ฮาฮาฮาฮาฮา คือ นยอ กา อี มี นัล พา รา บล ชุน บี กา ดเว อี ซอด นา บวา
ฮาฮาฮาฮา ฮาฮาฮาฮาฮา ดูเหมือนว่าเธอก็เตรียมตัวที่จะมองแต่ฉันแล้วล่ะ

*Bounce to you, Bounce to you
내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.
เน คา ซือ มึน นอล ฮยาง เฮ ชับ ฮิล ซู โด ออบ ซึล มัน คึม ตวี โก อิด นึน กอล
*Bounce to you, Bounce to you หัวใจของฉันหันไปทางเธอ ยิ่งอยากจะคว้าเธอมาเท่าไหร่ยิ่งเหมือนห่างออกไปเท่านั้น

Break it Down to you, Down to you
내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)
เน คา ซือ มี นอ นอล คัด จี มด ทัน ดา มยอน มอม ชุล คอ รัน ดา (นัล พา รา บวา รา)
Break it Down to you, Down to you หัวใจของฉัน เธอ ถ้าฉันไม่สามารถเอาเธอมาได้ จะไม่มีทางหยุด (มองมาที่ฉัน)

**볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자.
พุล กา มัล กา ,พุลกา มัล กา , พุล กา มัล กา นา คัท ทึน นัม จา
**มองมา พูดมา มองมา พูดมา มองมา พูดมา ฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง

본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도
พน เช มัน เช , พน เช มัน เช , พน เช มัน เช โท ลา ซอ บวา โด
ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย หันมาและมองดู

보고 봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다.
โพ โก บวา โด , โพ โก บวา โด , โพ โก บวา โด นา พา เก ออบ ดา
ลอง มองดู ลองมองดู ลองมองดู มีแต่ฉัน

보나마나, 보나마나, 보나마나
โพ นา มา นา , โพ นา มา นา , โพ นา มา นา
อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน ว่ามีแต่ฉัน

Korean to Thai by angelahyeong@13MKH

DosirakLove 님이 등록해 주신 가사입니다.
Credit:http://www.dosirak.com/ , ;,ซูเปอร์แมน’๐๕@SZ
Thai lyric : SaRAnGHaY_MinNie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.